22 ŞUBAT İZCİ DÜŞÜNCE GÜNÜ

22 ŞUBAT İZCİ DÜŞÜNCE GÜNÜ

22 ŞUBAT İZCİ DÜŞÜNCE GÜNÜ

Baden Powell'in doğum günü olan 22 şubat, bütün dünyada İzci Düşünce Günü olarak kutlanır.
Milli Eğitim Bakanlığında izcilik dairesi (OBESİD) kapatılmadan önce binlerce izci ünitesi ( Küme, Oymak ve Ocak) onbinlerce izci lideri öğretmen ve yüzbinlerce izci öğrenci izci türelerine bağlı kalarak bu günü kutlamaktaydı. 

Ancak geldiğimiz noktada, sayıları bir elin parmaklarını geçmeyen izci üniteleri, gönüllü olarak bu çalışmayı yürüten lider öğretmenler ve izci öğrenciler adeta izcilik ateşini canlı tutmak için izciliği yaşatmaya çalışmaktadır.

Yetkililler konuya duyarsız. Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin en güzel somut eğitim modeli olan izcilik ATATÜRK'ün eğitim programına kazandırdığı tamamlayıcı bir eğitim modelidir.

İzcilik ateşi sönmeyecek...