Aşamalar – Metod

Ürün Kategorileri

Aşamalar – MetodTİB Uygulamalar Genel Tüzüğü (IV.Bölüm – İzci Ünitelerinde Aşama ve Ödül Sistemi)
1. TİB’de izcilik birim veya ünitelerine katılanlar;
a) İzciliğe kabul töreninden itibaren ünitelere, birimlere katılan her üye bulunduğu basamakta yaptığı çalışmalar ile aşama kaydeder.

Bununla ilgili terfi sistemi;
ı. “Aday”,
ıı. “İzci”,
ııı. “Kıdemli İzci”
ıv. “Obabaşı/Öbekbaşı/Ekipbaşı”,
v. “Kıdemli Obabaşı/Öbekbaşı/Ekipbaşı”,
vı. “Oymakbaşı Yardımcısı”,
vıı. “Stajyer Oymakbaşı”,
vııı. “Oymakbaşı”,
ıx. “Kıdemli Oymakbaşı” olarak sıralanır.
(İki Tahta İşareti Eğitimi ve daha üstü seminerleri başarıyla tamamlayanlar Kıdemli Oymakbaşı olarak anılırlar.)